NiceLabel Formaten & Symbolen

Hieronder kan je onze symbolen bibliotheek alsook onze database van templates terugvinden en downloaden.

Naar wat bent u op zoek?

Formaten

 

Pictogrammen

     

Pictogrammen

U heeft voor de pictogrammen gekozen, hieronder vindt u nog een onderverdeling van de verschillende soorten pictogrammen.

Als u telkens de volledige map wilt downloaden moet u als volgt te werk :

Hierbij de verschillende categorieën :

 

Alle Pictogrammen

all
  Arrows

arrow
  Exit

exit
  FireSafety
firesafety
  First Aid & Rescue
firstaid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazardous GHS
hazardous
  Labo


labo
  Mandatory
mandatory
  Packaging
pack
  Prohibition
prohibition
 
 
 
 
 
 
 
Public Information
public
  Signal Words


signal
  Traffic Signs
traffic
  Warning
warning
  Leidingmarkering
warning