Vast te stellen trend.

We horen via onze commerciële mensen steeds meer fascinerende verhalen rond barcodeprojecten in de onderhoudssector. Er blijkt meer en meer interesse te zijn rond barcodering en vooral rond het aanbrengen van resistente barcodelabels voor diverse onderhouds-toepassingen.

Bij deze verschillende aanvragen komen steeds dezelfde trefwoorden voor:

 • Labelresistentie bij hogere temperaturen
 • Permanente labels bestand tegen chemische en mechanische invloeden
 • Barcodes die onuitwisbaar zijn
 • Tracering
 • Zelf printen, op diverse labelmaterialen, via een gebruiksvriendelijk printsysteem

Met de uitbreidingen binnen ons gamma aan industriële labelmaterialen voor veeleisende toepassingen & omgevingen, groeien ook de mogelijkheden rond gebruik van barcodes binnen bepaalde markten.

Waar men door hele agressieve omgevingsfactoren vroeger enkel gebruik kon maken van de klassieke graveerplaatjes, kan men nu via grafische en performante barcode labels werken aan een verhoging van de productiviteit.

Scanning tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij welke toepassingen worden deze labels in de praktijk ingezet?

 • Inspecties/Kalibraties

Van de klassieke inspecties die uitgevoerd worden op diverse tools (brandblussers, hijsmateriaal, harnassen,…) tot onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten, momentsleutels en allerhande. Identificeer de verschillende tools met barcodes, waardoor bij het scannen in 1 beweging diverse informatie (Locatiegegevens, datum kalibratie/inspectie, info ivm garantie, verval van onderhoudscontract etc.) zichtbaar wordt gemaakt. Inventarisatie die hieraan gekoppeld wordt laat toe om snel in te spelen op reparaties. Door middel van dergelijke efficiënte automatisatie ben je zeker dat het equipment altijd gebruiksklaar is. Goed onderhouden tools gaan tevens ook veel langer mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lokalisatie van uitwisselbare onderdelen

Om een machine bij een defect zo snel mogelijk opnieuw operationeel te maken wordt er heel vaak een demontage gedaan van een defecte onderdeel & een snelle montage van een wisselstuk. Het defecte stuk gaat dan in herstelling & kan achteraf opnieuw in de installatie ingebouwd worden. Hierdoor kunnen motoren, pompen, filters, slangen en andere onderdelen vaak wisselen van plaats. Frequent worden die uitwisselingen niet goed bijgehouden waardoor er situaties kunnen ontstaan, (bijvoorbeeld het niet beschikbaar zijn van stukken op cruciale momenten) die zorgen voor down-time van de totale installatie en de daaraan verbonden hoge kosten. Houd via scanning van barcodes op bewegende stukken bij waar het stuk in kwestie zich bevindt om dergelijke situaties te vermijden.

 •  Aanleggen van ‘routes’ bij periodieke activiteiten

Om dagdagelijkse activiteiten vlot te laten verlopen worden er vaak ‘routes’ aangelegd zodat het voor een operator/ technieker eenvoudig bij te houden is bij welke punten hij dient ‘halt’ te houden. Een aantal frequent voorkomende toepassingen:

 • Smeerroutes

Bij het scannen van de barcode zou je ook nog begeleidende, praktische informatie voor de operator kunnen laten verschijnen op het scherm, zoals het type smeermiddel, frequentie, hoeveelheid etc.

 • Routes voor het opnemen van meterstanden

Laat de operator via de barcode-terminal ook onmiddellijk de meterstand invoeren.

 • Routes voor ultrasone dikte-metingen

Maak bij deze toepassing ook kennis met de Altec oplossing voor markering van punten voor ultrasone diktemeting. Met dit standaard label bent u in staat om de verschillende meetpunten ten velde visueel te maken en in kaart te brengen. In het midden van het label zit een ronde boring, die aanduidt waar de taster/meetkop geplaatst dient te worden. Op deze manier wordt bij elke meting op exact dezelfde positie gemeten. Ook barcodes zijn mogelijk. Zo kan de technieker na het meten ook scannen. Hierdoor hebt u achteraf ook een volledige inventaris van gescande punten & beschikt u tevens over een getrouwe tijdsregistratie.

Via het aanbrengen van een barcode per punt kan men duidelijk zien bij welk punt men zich bevindt & wat de volgende bestemming is.

Door middel van aangepaste software op de barcodeterminal zou je zelfs perfect een ‘rood scherm’ kunnen laten verschijnen wanneer de betrokkene een ‘halte’ heeft overgeslagen.

Bij elke ‘scan’ ter plaatse kan er ook automatisch een tijdsregistratie bijgehouden worden.

Dit is een handige tool om na te gaan hoeveel tijd er besteedt wordt aan een route, iets wat nuttige en efficiënte informatie kan opleveren voor de mensen die de planningen opmaken.

 •  Barcodes als verificatiemiddel bij herstellingen/ als hulpmiddel bij shutdown

Wanneer er een zorgvuldige barcode-asset labelling aangebracht is op installatie-niveau & op de verschillende componenten binnen machines, dan zouden deze ook ingezet kunnen worden als checkmiddel.

Voorzie een barcode op het werkorder document, zodat de technieker deze kan scannen wanneer hij ter plaatse is. Wanneer hij vervolgens de barcode op de component scant, dan krijgt hij een GO of een NO-GO.

Op die manier kan er een aanzienlijke foutenreductie gerealiseerd worden.

Men zou anderzijds ook kunnen bewerkstellen dat de technieker na het scannen van de barcode op de machine, via zijn terminal een lijst met alle werkorders te zien krijgt die openstaan voor die bepaalde machine.

Via die terminal zou je ter plaatse ook kleine herstellingen onmiddellijk kunnen afmelden.

In de voorbereidingsfase vóór een shutdown worden er vaak tags (hangende markering) aangebracht met een beschrijving. Wanneer die tags voorzien zijn van een barcode zou er nog meer detail-informatie visueel kunnen gemaakt worden bij het scannen.

 • Barcodes als tool bij Lockout/Tagout

Bij werkzaamheden aan installaties is het enorm belangrijk om alle energiepunten te isoleren,  zodat betrokken personeel zo veilig mogelijk kan werken. Gebruik van barcodes kan ook hier een zeer nuttig gegeven zijn.

Het grootste voordelen van barcode-gebruik bij LoTo zijn tijdsbesparing & verhogen van de efficiëntie bij het volgen van lockout procedures.  Men kan de technieker een barcode-terminal meegeven zodat er via het device een softwarematige begeleiding gegeven wordt doorheen het stappenplan van de procedure.

Een dergelijk opzet realiseren start bij een duidelijke identificatie van de isolatiepunten.

Het is aan te raden om elk isolatie/lockout punt een uniek nummer & barcode te geven.

Ook is het een meerwaarde om met gekleurde labels te werken,  zodat je vanop afstand goed kan zien waar de punten zich bevinden. Per type energie zou je zelfs een andere kleur kunnen gebruiken, wat het nog iets meer visueel maakt. Zo zou je voor elektrische energie een gele kleur kunnen gebruiken, terwijl pneumatische energie bijvoorbeeld rood kan zijn.

Op die manier kan de werknemer ter plaatse de kleur van het label gaan associëren met een type energie (en dus ook een type gevaar) waarmee hij in aanraking kan komen.

De labels in kwestie dienen overeen te komen met de punten die gedefinieerd staan in de lockout-tagout procedures.

Bij een dergelijk systeem zou je via de barcode-terminal een volledige flow kunnen opmaken per machine.

De technieker start de flow door eerst de algemene machine-barcode in te scannen.

Vervolgens begeleidt de applicatie hem bij het chronologisch vergrendelen van de verschillende isolatiepunten. Per isolatiepunt wordt er een scanbeweging gemaakt. Zo is er voor elk energiepunt een werkwijze die aangegeven wordt op de terminal. Er zou zelfs met foto’s gewerkt kunnen worden om het geheel nog iets visueel aantrekkelijker & praktisch duidelijker te maken.

Achteraf heeft de safety/maintenance manager een vlot toegankelijk bewijs waarbij de exacte sequentie wordt weergegeven inclusief isolatietijden.

 

Voordelen:

✔ Beperking van de papierstroom

Door onmiddellijke registratie ten velde is er minder papierwerk, minder administratie achteraf.

✔ Meer accurate data

Minder manuele input, minder manuele administratie zorgt ook voor zekerheid dat er minder foutenlast gekoppeld zit aan de informatie in het systeem.

✔ Verhoging van tracering

Meer vlotte registratie doorheen de gehele flows zorgt ervoor dat er meer registratie kan gedaan worden. Verschillende processen kunnen in 1 stap gebeuren. Uiteraard ook grote meerwaarde door de automatische tijdsregistraties.

✔ Verhoging van de productiviteit

Minder fouten uiteraard, maar door barcode-terminal kunnen er ook veel meer acties reeds ten velde gedaan worden. Nakijken stock aan reservestukken/parts, onmiddellijk bestelling opmaken in het systeem via de terminal zorgen voor minder heen-en-weer geloop.

✔ Meer beschikbare tijd voor andere activiteiten

Zoals bijvoorbeeld meer preventief onderhoud.

✔ Vlotter om achteraf statistieken te trekken

✔ Veiliger werken

Vooral bij het LoTo gegeven, waarbij stapsgewijze controle begeleiding zorgt voor meer zekerheid rond het correct uitvoeren van de procedures.
Door gebruik van menselijke factoren in combinatie met intelligentie van software is er tevens ook een verminderde kans op fouten.

 

Share ons nieuwsitem, volg ons op LinkedIn en maak kans op een gratis TTP printer onder de kerstboom!