Installatie voorwaarden

Geachte klant,

In de eerste plaats wensen wij u te bedanken voor de aankoop en het vertrouwen in één van de Altec printsystemen. Zoals afgesproken komen wij graag ter plaatse om u op weg te helpen. Een afspraak met één van onze collega's is reeds ingepland of zal nog ingepland worden.

Om deze installatie vlot te laten verlopen, vragen wij even uw aandacht voor volgende punten:

Vrije ruimte en voorbereiding van de installatie

1

 • Voorzie de Altec verbruiksmaterialen (labels + folie) voor de printer ter plaatse. Deze zijn noodzakelijk om alle testen en afstellingen te kunnen uitvoeren.
 • Stel de origineel aangeleverde installatie DVD/documenten van de software ter beschikking op het moment van installatie.
 • Voorzie voldoende vrije ruimte voor de printer(s) met vrije stroomvoorziening in de buurt, om de hardware te kunnen plaatsen.
 • Elk werkstation waar de installatie moet op uitgevoerd worden, moet beschikbaar zijn op het moment van installatie.
 • Indien mogelijk vragen we om alle betrokken werknemers te verzamelen voor één gezamenlijke opleiding omtrent het aangekochte printsysteem.
 • Schets op voorhand alvast de gewenste lay-out van de op te maken labelformaten.

Administratorrechten en virusscanners

2

 • Zorg ervoor dat uw ICT-afdeling op de hoogte is van de installatieafspraak.
 • Het is een vereiste om permanent een ICT-medewerker beschikbaar te hebben als aanspreekpunt om netwerkgerelateerde vragen te kunnen beantwoorden.
 • We dienen over de nodige administratorrechten te beschikken op elk werkstation om de software en driver(s) te installeren.
 • Bijkomend is het ook noodzakelijk om de virusscanners te configureren, zodat we de nodige toegang hebben om de installatie te kunnen voltooien.

USB-poort

3

 • Definieer alvast een vrije USB-poort om de printer lokaal aan de pc te koppelen, of een gepatchte netwerkpoort zodat we het toestel op uw netwerk kunnen aansluiten.

Netwerkinstellingen
Dit geldt enkel voor labelprinters met een netwerkaansluiting en software in netwerkuitvoering.

4

 • Overleg met uw ICT-dienst welke netwerkinstellingen de printer moet krijgen om probleemloos gekoppeld te kunnen worden met uw netwerk.
 • Het reserveren van een netwerkadres is vaak noodzakelijk.
 • Graag beschikking wij bij voorbaat over de volledige netwerkinstellingen van de printer voor het definitief inplannen van de afspraak. (IP adres, Default Gateway, Subnetmask en Hostname van het toestel)
 • Ook wensen wij op voorhand over de Hostname of het IP adres van de server te beschikken die zal ingezet worden als licentieserver indien er werd geopteerd voor een netwerksetup. Daarnaast vernemen wij graag welk besturingssysteem op deze server zal draaien.

Wij weten uit ervaring dat een installatie vlot en efficiënt kan plaatsvinden wanneer bovenstaande maatregelen voorbereid en in acht genomen werden. Wanneer dit niet het geval is, kan er vaak veel tijd voor u en voor ons verloren gaan.

Indien we op het moment van installatie moeten wachten, omwille van diverse redenen buiten onze wil om, dan zullen we genoodzaakt zijn deze kosten helaas in rekening te moeten brengen.

Zo vragen wij u ook om ons tijdig te verwittigen indien de geplande afspraak voor installatie om diverse redenen niet kan doorgaan. Indien onze collega reeds onderweg is, of al ter plaatse is zullen wij eveneens genoodzaakt zijn deze verplaatsingskost (€75) aan te rekenen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en vertrouwen op een vlotte installatie.

Met vriendelijke groet,

Het Altec team