Installation Brady Printer

HOME BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

 


HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

BMP41

Het voor en achteraanzicht

FrontVieuw   ViewRearHOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

BMP51 & BMP53

InstallFolie1 A. Ouvrez le couvercle transparent en poussant l’avant du couvercle vers le bas.   InstallFolie2 B.   Placez l’encreur sur le premier porteur noir. L’encreur doit se dérouler vers l’arrière et le bord du porteur doit se trouver du côté droit.
InstallFolie3 C. Placez le porteur avec l’encreur sur l’axe arrière de l’imprimante. Veillez d’abord à placer le côté gauche, ce qui actionnera le ressort, et ensuite le côté droit. Le porteur se cliquera à sa place. Veillez à ce que l’encreur soit le plus possible à droite.   InstallFolie4 D. Glissez le rouleau en carton sur le deuxième porteur noire.
InstallFolie5 E. Placez le porteur avec le rouleau en carton sur l’axe avant de l’imprimante. Veillez d’abord à placer le côté gauche, ce qui actionnera le ressort, et ensuite le côté droit. Le porteur se cliquera à sa place. Veillez à ce que le rouleau soit le plus possible à droite.   InstallFolie6 F. Ouvrez l’imprimante en tirant vers vous les petits leviers verts situés de chaque côté et en soulevant ensuite la moitié supérieure de l’appareil. Celle-ci va automatiquement se verrouiller en position ouverte.
InstallFolie7 G. Placez le ruban encreur par-dessus la tête d’impression et fixez-le au rouleau en carton.   InstallFolie8 H. Déroulez l’encreur jusqu’à ce que la partie noire soit embobinée autour du rouleau en carton.

pdf versie  Download de pdf versie

Bekijk ook onze instructievideo

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

BMP61

InstallLabels1 A. Placez le rouleau sur le porteur vert et glissez les hélices latérales contre chaque côté de manière à bien le centrer. Si le diamètre de la bobine le permet il est alors préférable de bien enfoncer la partie arrondie des hélices dans la bobine.
  InstallLabels2 B. Placez le porteur avec le rouleau à l’arrière de l’imprimante dans les entailles prévues à cet effet..
InstallLabels3 C. Glissez les étiquettes en dessous de la barre blanche et faites doucement glisser les guides verts contre le matériel. Le guide droit est le capteur «gap».
  InstallLabels4 D. Veillez à bien ajuster les guides contre les étiquettes sans pour autant trop serrer car vous risquez alors de déformer le matériel.
InstallLabels5
 

E. Si les étiquettes contiennent des perforations de détection, vous devez utiliser le capteur «blackmark» de l’imprimante. Celui se trouve dans le petit bloc vert dans l’imprimante.

Veillez à ce que le capteur soit positionné juste en dessous des perforations. Vous pouvez le glisser vers la droite ou la gauche.

InstallLabels6 F. Faites reposer les étiquettes sur le bord métallique de l’imprimante. Fermez le couvercle en le soulevant d’abord pour le déverrouiller et en le poussant ensuite doucement vers le bas. Exercez une dernière pression pour le verrouiller.
  InstallLabels7 G. Fermez le couvercle transparent.

pdf versie  Download de pdf versie

Bekijk ook onze instructievideo

 

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

 

BMP71

Volgende instructievideo zal aantonen hoe je de " externe rolhouder " kan monteren
 

Volgende instructievideo zal aantonen hoe je de " Fanfold supply unit " kan monteren

 

 
HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

 

BBP30

Allereerst verbinden we de printer via usb met de computer. De printer gaat op dit moment als een onbekend apparaat weergegeven worden. Als de printer aangesloten is, kan u na het downloaden van de driver via onderstaande link de driverwizard starten.

Download Altec Printerdriver for Windows

Bij het opstarten van de driverwizard krijg je onderstaande scherm te zien. Schakel het toestel in en koppel de printer fysiek via USB met de computer. Kies voor "printerprogramma's installeren" en druk op "volgende"

TTPInstall1

Onderstaande scherm zal niet worden weergegeven indien Windows het toestel onmiddellijk correct herkent. Indien de printer verbonden is via de netwerkpoort zal je deze optie ook noodzakelijk moeten selecteren om vervolgens het netwerkadres aan de driver toe te kennen. Voor een netwrerkinstallatie contacteer uw interne IT Service voor het toekennen van een netwerkadres. Het toestel kan lokaal geïnstalleerd worden en via een netwerkadres worden aangestuurd alsook op serverniveau worden geïnstalleerd.

TTPInstall2

Onderstaand scherm zal aantonen dat een Plug en Play apparaat werd gedetecteerd en op welke USb poort deze zal geïnstalleerd worden. Klik op "Volgende".

 • Voor een TTP200 zal hier Altec TTP200 komen te staan 
 • Voor een TTP300 zal hier Altec TTP300 komen te staan
 • Voor een ATP600 zal hier Altec ATP600 komen te staan

TTPInstall3

In het daarop volgende scherm  kan je de naam aanpassen van de printer en kun je deze als standaard instellen. Het aanpassen van de naam is echter af te raden. Bij netwerkinstallatie kan je aangeven om het toestel te gaan delen. Bij USB toestellen is dit minder gebruikelijk. Door op "Volgende" te kilikken zal de installatie van de driver starten .

TTPInstall4

Als laatste zal je een overzicht krijgen van wat je hebt ingesteld. Indien in dit overzicht zaken niet juits zouden zijn, dan kan je altijd "vorige" klikken om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.  Door op “Voltooien” te klikken zal de installatie van de driver worden afgewerkt

TTPInstall5

 

 

 
 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

 

BBP31

De belangrijkste en meest sprekende motivatie om aan de slag te gaan met een dedicated labelontwerppakket  is dat er een enorme verscheidenheid aan labelmaterialen zijn om te bedrukken met een toestel. De veelzijdigheid van de printers maakt dan ook dat de meeste gebruikers het toestel willen koppelen aan diverse labeltoepassingen. Vlot wisselen tussen verschillende labels op de printer is simpel. Het even snel anticiperen hierop vanuit het softwaregedeelte is vaak onmogelijk wanneer U zou opteren voor de aansturing vanuit een eigen systeem. We schetsen u graag de verschillende edities van Bartender

  • Altec Bartender Ultralite (Freeware geen activatiecode nodig)

Installeer Bartender Ultralite 2016

Samen met de aankoop van een TTP labelsysteem stelt Altec de gratis versie van Bartender "Ultralight" ter beschikking. Met dit pakket kan u kennis maken met de ontwerpmogelijkheden van een professioneel labeldesignpakket. De "Ultralite" versie heeft uiteraard wel zijn beperkingen tov de betalende edities. Zo kan je enkel een willekeurig formaat naar wens opmaken voorzien van vaste velden. Een eenvoudig oplopend nummeriek veld alsook een basisvraag of inputveld zijn de enige variabele objecten die kunnen aangemaakt worden. Verder bent U wel in staat om eender welke barcodesymbologie te gaan afdrukken. 

  • Altec Bartender 2016 Basic / Professional editie (Activatiecode noodzakelijk)

Installeer Bartender Basic / Professional

Aansturing   Aansturing vanuit Altec labeldesign software:  Verschillende softwarepakketten zijn beschikbaar, afhankelijk van de gewenste toepassingen. U zou graag heel grafische labels printen, met logo’s, pictogrammen of barcodes? Of u wenst uitsluitend alfanumerieke waarden af te drukken?De nadruk bij dit type software ligt vooral op een eenvoudige interface, waarbij de klant zijn gewenste label kan ontwerpen en eventueel koppelen aan variabele data, zoals automatisch oplopende alfanumerieke gegevens, externe data (databases, spreadsheets, CSV bestanden,…). Koppelingen met externe databases zijn NIET mogelijk met de Basic versie 

Afgelijnd Software afgelijnd op basis van uw specifieke toepassing:  Standaard software die op een eenvoudige manier geconfigureerd kan worden tot een “op maat”-interface voor de gebruiker. Via deze software is het mogelijk om op het fundament van een grafisch ontworpen labellay-out een afgelijnde print-applicatie te bouwen. Een ideaal opzet wanneer een gebruiker telkens dezelfde lay-outs dient af te drukken, waarbij enkel bepaalde variabele gegevens gemanipuleerd dienen te worden. De gebruiker werkt steeds volgens een wel gedefinieerde, uniforme manier. Dit opzet is ook de perfecte aanpak om verschillende gebruikers zonder enige vorm van opleiding labels te laten printen op een uniform wijze, volgens dezelfde lay-out. Via de beschikbare mogelijkheden met intelligente invoerschermen, invoermaskers en vooraf gedefinieerde selectie kan men zelfs proactief fouten van gebruikers reduceren. 

Voor alle duidelijkheid, de ontwikkeling van afgelijnde toepassingen zit omvat in de standaard functionaliteit van het pakket. De klant is dus zelf in staat om met de software dergelijke systeempjes te ontwerpen. Uiteraard kan er wel gerekend worden op onze expertise en de ondersteuning van onze diensten. Indien men zelf niet aan de slag wil en een applicatie wil laten bouwen op basis van het aangekochte pakket, dan kan dit eveneens door onze diensten worden uitgevoerd tegen vooraf overeengekomen afspraken.

Net zoals de focus van onze TTP-printer niet vast kan gepind worden op een specifieke markt en of toepassing, zo doen we dit ook met onze software. Onze standaard pakketten kunnen zeer breed ingezet worden. Door de diversiteit van functies zijn ze met garantie ook inzetbaar voor uw toekomstige projecten en toepassingen. U koopt nu een printer en software voor het markeren van uw IT-apparatuur met eigendom labels? Wel, dan is dit opzet ook evenzeer van dienst voor het printen van de veiligheids-en keuringslabels die uw preventieadviseur nodig heeft. Maar ook voor de kabelmarkering van uw technische dienst, (magnetische) locatie labels van uw magazijnier, papier dossier labels van de boekhouding of de bezoeker labels die geprint worden bij de receptioniste

  • Altec Bartender 2016 Automation editie (Activatiecode noodzakelijk)

  Installeer Bartender Automation

Geintegreerd Onze software als schakel tussen uw systeem en de printer(s)? - Middleware:  Zoals reeds aangegeven is het vaak de meest stabiele oplossing om een labeldesignpakket te gebruiken in de sturing naar een labelprinter. Toch wenst de klant vaak het printcommando te starten vanuit zijn eigen software/systeem, dat vervolgens de geselecteerde data grafisch dient weer te geven op het uiteindelijke label. Er zijn wel meerdere oorzaken waarom die rechtstreekse sturing vaak tekortschiet:

 

 

   1. Print-stabiliteit: niet mogelijk om via uw systeem de data op een correcte plaats geprint te krijgen op het label? Onze middleware software als tussenschakel zorgt voor die gewenste consistentie.
   2. Grafische beperkingen in het eigen systeem. Uw software kan bijvoorbeeld de vereiste barcode symbologie niet genereren. Ons pakket is precies gemaakt hiervoor. Uw labellay-outs wijzigen vaak, daarom wil u grafische aanpassingen aan het design vlot zelf beheersen.
   3. U wilt uiteraard niet bij elke aanpassing van een labellay-out wijzigingen laten aanbrengen aan uw systeem. Dergelijke bijstellingen zijn door middel van templates heel eenvoudig in onze software. Hiervoor is zeker geen programmeerkennis noodzakelijk.
   4. De actie die labels moet genereren staat los van uw systeem, een barcodescanner moet bijvoorbeeld de printtaak teweegbrengen.

Het volstaat vaak om op het print-moment de data in kwestie beschikbaar te maken voor ons systeem. In de meeste gevallen wordt er met een vast gestructureerde file (txt, csv, …) gewerkt, waarin de betreffende data (de informatie die geprint moet worden) ingesloten zit. Een dergelijk opzet is altijd uniek en moet bijgevolg per situatie bekeken worden.

 

  • Téléchargez les "formats standards "et la bibliothèque de "symboles".

Download Altec Formaten & Symbolen

Onze softwareoplossingen zijn gebaseerd op het gebruik van standaard labeltemplates die we mee aanleveren. Elk beschikbaar label én elke lay-out die gemaakt is op basis van dit bepaalde label is een apart bestand in onze software. Eenieder bestand bevat ook achterliggend alle unieke parameters die nodig zijn voor het printen van dit label. Samen met de gegevens en lay-out wordt dus per printtaak ook materiaal-specifieke configuratie meegestuurd naar de printer. Dit maakt dat printen met onze software enorm stabiel is, met een flexibele en gebruiksvriendelijke manier van werken als resultaat.

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

 

BPP33

Diagtool (stel uw netwerksetting van het toestel in)

Dit is een diagnostische tool waarmee alle eigenschappen en technische parameters van de printer kunnen mee worden uitgelezen. Een van de belangrijkste doeleinden voor een eindgebruiker van deze tool is de mogelijkheid om de printer te voorzien van de juiste netwerkinstellingen  (IP adres static / fixed; Hostname; ...). Om het IP adres van de TTP printer in te stellen, kan u gebruik maken van de Diagtool. Deze tool kan worden gedownload via onderstaande link

Download Diagtool

Verbind de printer met de meegeleverde USb kabel aan uw PC en start de DiagTool. Klik op de knop "Ethernet Setup" om het configuratiescherm voor het IP adres te openen. In het configuratiescherm klikt u op DHCP om automatisch een IP adres door de server toe te laten kennen, of Static IP om zelf de gewenste gegevens in te geven. De printernaam eindigt standaard op de laatste 6 tekens van het MAC addres. Om snel het MAC adres van de printer te kunnen nagaan, kan u de printer openen en zal u dit kunnen aflezen op het "A.Care ID label" links in het toestel (zie onderstaande afbeelding). Klik op de knop "SET IP" om de gewenste instelling door te sturen.

DiagtoolInstall1

DiagtoolInstall2 A.CareID

Drivercleaner (enkel te gebruiken in samenspraak met onze technishce dienst)

Wanneer het klassiek verwijderen van een printerdriver in een Windows omgeving niet tot het gewenste resultaat zou leiden, kan de "DriverCleaner" een oplossing bieden. Deze tool zal nagaan tot in het register van uw werkstation waar restanten van de installatie van de driver zijn nagebleven en deze verwijderen. WIj wensen te benadrukken dat deze tool enkel en alleen gebruikt mag worden in samenspraak met onze technische dienst.

Download Drivercleaner

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

BBP35 & BBP37

A.Care Logo Gebruik de A.Care cleaningset


A.Care Cleaningset Le cleaningset A.Care a été créé de manière à vous procurer aussi longtemps que possible une bonne qualité d'impression et à prolonger la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. Une bonne qualité d'impression n'est garantie que si la tête d'impression est à tout moment en contact avec le matériel à imprimer. Toute forme de saleté telle que poussière, résidus d'étiquette ou de colle peut écourter la durée de vie de la tête d'impression. Vous avez donc tout intérêt à préserver la propreté de votre tête d'impression et de votre imprimante.

Artikelnr: I009255

Procédure complète de nettoyage:

Artikelnr I009256 Coupez l'imprimante, enlevez tous les consommables et enlevez la prise de courant Ouvrez l'imprimante et inspectez le rouleau d'alimentation, les guides du papier et la tête d'impression quant à d'éventuels résidus visibles de colle, d'étiquettes et/ou de poussière. Avant d'employer un liquide de nettoyage, utilisez de l'air comprimé si vous en disposez, pour souffler l'intérieur de votre imprimante et dépoussiérer les composants difficiles d'accès.

 

Artikelnrs I009260; I009262; I009257 Si des résidus d'étiquette ou de colle subsistent, versez un peu de Label Remover sur un chiffon ou un bâtonnet. Passez-les sur l'étiquette et sur les bords. Laissez agir quelques minutes puis éliminez directement l'étiquette ou les résidus de colle à l'aide d'un chiffon nettoyant non pelucheux.

Artikelnrs I009260; I009262 Imbibez les bâtonnets de Printhead Cleaner. À l'aide de ceux-ci, frottez avec précaution sur toute la longueur de la tête d'impression, pour vous assurer de faire disparaître d'éventuels résidus ou inégalités. Utilisez un chiffon sec pour frotter et nettoyer la tête d'impression.

  Artikelnrs I009260;I009257 Appliquez le Roller Cleaner, sur le bâtonnet si possible. Étalez-le sur le rouleau d'alimentation, laissez agir brièvement et essuyez ensuite au moyen d'un chiffon non pelucheux.
Artikelnrs I009258; I009257 Si disponible, utilisez le produit nettoyant pour surfaces et appliquez-le sur un chiffon non pelucheux. Frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante pour constituer une couche antistatique. Essuyez à l'aide d'un chiffon.   Quand dois-je nettoyer mon imprimante? Un entretien régulier prolongera notablement la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. La périodicité du nettoyage de votre imprimante dépend des tirages que vous réalisez avec votre appareil. Un nettoyage est conseillé chaque fois que vous remplacez un rouleau et/ou un ruban encreur. Étant donné que l'entretien complet de votre imprimante ne prend que 5 minutes, c'est un très bon investissement qui permet d'éviter des problèmes ultérieurs.

  pdf versie   Download de pdf versie

Hoe de platenroller reinigen bij gebruik van materiaal dat op kunststof liners gepresenteerd zit

A.CARE

Simplicity is our plan for your efficiency

Haal het maximum uit uw investering. 
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over ons onderhoudsplan voor uw labelsysteem.

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

BBP85

TTPLedindication

pdf versie Download de pdf versie

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

Support

A.Care

A.Care, een onderhouds- en supportplan waarmee U het maximale uit uw investering kan halen. U wint kostbare tijd en beperkt hiermee de down time van uw installatie.

Wenst u meer info over ons A.Care Plan neem vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst

Soms is een probleem moeilijk telefonisch op te lossen. In dat geval kan het handig zijn dat onze helpdeskmedewerkers op afstand mee kunnen kijken. Met uw toestemming kunnen zij uw computer overnemen en de benodigde aanpassingen uitvoeren op uw eigen computer. Op verzoek van onze helpdeskmedewerkers en na telefonisch contact mag u op de onderstaande knop drukken.

NL: Welke poorten worden er gebruikt door TeamViewer?
Standaard is er geen firewall configuratie noodzakelijk om een Tiamviewer connectie op te zetten. Als alternatieve poort tov de poort 80 HTTP, kan poort 443 HTTPs ook gebruikt worden. Bijkomend, is het ook mogelijk om enkel poort 5938 TCP uitgaand te openen (Noodzakelijk voor mobiele connecties)

 


 

HOME

BMP41 BMP51 & BMP53 BMP61 BMP71 BPP30 BPP31 BPP33 BPP35 & BPP37 BPP85 SUPPORT MORE INFO

Overige catalogen 

Het gamma aan labels is groot, zeer groot. Voor elke toepassing bestaan er heel wat specifieke labelreferenties voor de Altec printsystemen. Ook andere afdelingen binnen uw bedrijf kunnen het TTP-printsysteem inzetten voor hun eigen doeleinden.Voor elk type toepassing / afdeling bestaat er een gamma aan specifieke labels. Voor meer info over beschikbare labelmaterialen en de praktische toepassingen hierrond verwijzen we u graag door naar onze catalogi.

TTPCataloog     MaintenanceBrochure     Lockout / Tagout Brochure