AquafinHeader

  

 


 

 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

  

Unboxing

 
 

 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

Hardware Startup

 

 

 


 

 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

Plaats de labels en inktfolie

Plaats de labels in de printer

InstallLabels1A. Plaats de rol labels op de groene label spindle en schuif de centreervleugels tegen de rol aan. Indien mogelijk de verdikking van de centreervleugels in de kern van de rol plaatsen. Gebruik de vleugels om de labels precies in het midden van de spindle uit te lijnen
  InstallLabels2B. Plaats de label spindle met de labels achter in de TTP in de daarvoor bestemde uitsparingen.
InstallLabels3C. Voer de labels onder de witte balk door en schuif de groene geleiders met beide handen tegen de labels aan. De rechter geleider is de ‘Gap’ (tussenruimte) -sensor.
  InstallLabels4D. Zorg ervoor dat er geen speling meer is tussen de labels en de geleiders. Let ook op dat de geleiders niet te strak staan, anders gaat de drager bol staan.
InstallLabels6F. Voer de labels door tot deze rusten op de metalen afscheurrand van de printer. Sluit de kap door de printer uit de vergrendeling te tillen en rustig naar beneden te duwen. Druk nog een laatste maal stevig op de kap tot u een ‘klik’ hoort om hem te vergrendelen.  

InstallLabels7G. Sluit de transparante kap.

     

 

Plaats de inktfolie in de printer

InstallFolie1A. Open de transparante kap door deze op de inkeping naar beneden te duwen.   InstallFolie2B. Schuif de inktfolie over de eerste zwarte spindle. Zorg dat de inktfolie naar achteren toe afwikkelt, met de opstaande rand van de spindle aan de rechterzijde
InstallFolie3C. Plaats de spindle met de inktfolie op de achterste as in de printer. Plaats eerst de linkerkant, waardoor de veer ingedrukt wordt, en plaats daarna de rechterkant. Laat de spindle op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit   InstallFolie4D. Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede zwarte spindle.
InstallFolie5E. Plaats de spindle met de afvalrol op de voorste as in de printer. Plaats ook hier eerst de linkerkant waardoor de veer ingedrukt wordt en plaats daarna de rechterkant en laat de spindel met de afvalrol op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.   InstallFolie6F. Ontgrendel de bovenkant van de printer door de groene hendels aan de zijkant naar u toe te trekken en til de kap op. Deze zal automatisch vergrendelen en open blijven staan.
InstallFolie7G. Haal de inktfolie onder de printkop door en plak deze op de afvalrol.   InstallFolie8H. Draai de inktfolie door tot het zwarte gedeelte van het lint om de afvalrol gewikkeld zit.

 

 

 

 

 


 

 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

How To Use

 

 

 
 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

Reinig de printer

A.Care Logo Gebruik de A.Care cleaningset


De A.Care cleaningset is zodanig samengesteld dat u zo lang mogelijk een goede printkwaliteit verkrijgt en de levensduur van printkop en printer verlengt. Een goede printkwaliteit is enkel gewaarborgd als de printkop te allen tijde volledig contact heeft met uw media. Iedere vorm van vervuiling zoals stof, label- of lijmresten zal de levensduur van de printkop verkorten. U heeft er dus het grootste belang bij dat u uw printkop en printer proper houdt.

Artikelnr: I019039

 

 

  

 
 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

Support

A.Care

A.Care, een onderhouds- en supportplan waarmee U het maximale uit uw investering kan halen. U wint kostbare tijd en beperkt hiermee de down time van uw installatie.

 

Welk stappen te ondernemen bij het vaststellen van problemen / technische defecten

Stap1: Hoe technische problemen communiceren

 •  Jullie mensen (IT helpdesk / gebruikers) kunnen contact opnemen met ons algemeen nr 0032 2 270 34 88 of mail support@altec.be. De klantnr van Aquafin bij ons is 208916. Naast een duidelijke omschrijving van het probleem verwachten wij:
  • Vermelding van de contactgegevens (Naam, telnr en mailadres) van de persoon die de melding maakt
  • Vermelding van de dienst of locatie waar de printer zich op dat moment bevindt
  • Vermelding van het SNnr van de printer. Dit nr is te vinden bij het openen van de printer langs de linkerzijde van de behuizing (zie onderstaande foto*)
 • Wij maken een ticketnr aan dat jullie onmiddellijk zal worden gecommuniceerd via mail. Dit nummer zal volgens volgende structuur worden meegegeven 00.000.000. Bij ieder verder contact (telefonisch of via mail) aangaande deze support aanvraag vragen wij steeds dit nr te vermelden bij ieder contactmoment met onze diensten.

Stap2: Onze support medewerkers zullen op basis van de aangemaakte ticket telefonisch contact opnemen met de persoon die melding heeft gemaakt van het probleem.

Stap3: Na analyse hebben onze support medewerkers het probleem kunnen oplossen:

 • JA: wij sluiten het support ticket intern af in overleg met de gebruiker en loggen alle informatie hieromtrent. Op dat moment zal er eveneens een bevestiging worden gestuurd dat deze call werd gesloten. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat wij het ticketnr ter opvolging laten open staan, zodat wij X aantal uren / dagen later opnieuw contact kunnen opnemen om de situatie op te volgen. Indien deze dan positief kan worden beoordeeld, zullen wij de call sluiten waarbij er opnieuw een bevestiging zal worden gestuurd
 • NEE: Indien blijkt dat we via de middelen die we voor handen hebben, het probleem niet zou kunnen verholpen worden, kunnen we vaststellen dat het om een hardware probleem (mechanisch defect) zal gaan. Op dat moment zullen we overgaan tot verder acties in overleg met jullie.

 

Herstellingen van vastgestelde mechanische defecten

 • Stap1: Onze technische mensen zullen naar de gebruiker en het gecommuniceerde mailadreseen RMA bericht versturen met vermelding van:

  • de contactgegevens (Naam, telnr en mailadres) van de persoon die de melding maakt
  • het SNnr van de printer. 
  • korte omschrijving van het probleem
 • Stap2: In gevolge hiervan vragen wij de complete opstelling retour te sturen vergezeld van het toegestuurde RMA document naar
  • Altec industrial identification nv - tav de technische dienst - Zone Cargovil B60 - Erasmuslaan 11 - B1804 Eppegem
  • !!! Opmerking: Wij raden steeds aan de opstelling in zijn geheel retour te sturen in de originele verpakking waarmee alles werd aangeleverd.
 • Stap3: De volledige opstelling inclusief verbruiksmaterialen zal door jullie diensten worden verstuurd naar Altec vergezeld van het bevestigde RMA document
 • Stap4: Toestel is:
  • ONDER GARANTIE
   • 1:Wij voeren de herstelling uit, bevestigen de uitgevoerde acties naar het mailadres van jullie contactpersoon en versturen de opstelling naar het door jullie gecommuniceerde adres en contactpersoon
   • 2: Wij nemen binnen de 3 werkdagen contact op met gebruiker in opvolging van de support / herstelling. Wanneer wij samen met de gebruiker kunnen evalueren dat het toestel 100% operatief is zullen wij het openstaande ticket sluiten. Hiervan zal de gebruiker ook opnieuw melding krijgen
  • NIET ONDER GARANTIE:
   • 1: Wij bevestigen een bestek met vermelding van de onderdelen die dienen vervangen te worden en bijhorende kosten.
   • 2: Wij verwachten een gehandtekend akkoord retour met vermelding van een officiële PO nr tot facturatie van de herstelling.
   • 3: Het print & scansysteem zal door onze diensten retour worden gestuurd naar het door jullie gecommuniceerde adres en contactpersoon
   • 4: Wij nemen binnen de 3 werkdagen contact op met gebruiker in opvolging van de support / herstelling. Wanneer wij samen met de gebruiker kunnen evalueren dat het toestel 100% operatief is zullen wij het openstaande ticket sluiten. Hiervan zal de gebruiker ook opnieuw melding krijgen

Vervangtoestellen

Deze toestellen kunnen dan na evaluatie van jullie al dan niet worden ingezet om kritische werkplekken niet zonder printsysteem te moeten zetten bij defecten.

Om de downtime per installatie te beperken, hebben wij in het kader van de overeenkomst een vervangopstelling op voorraad voor Aquafin. Wij zullen deze verzending naar het opgegeven adres en contactpersoon. Wij versturen enkel de hardware en geen verbruiksmaterialen. Dit opzet zal kosteloos in gebruik worden genomen door jullie diensten tijdens de afhandeling van de reparatie.

Voorwaarden:

 • Enkel geldig bij het gebruik van de TTP printer in combinatie met Altec scanner en Altec verbruiksmaterialen (labels & ribbon).
 • Standaard support zal inhouden:
  • Hulp en begeleiding binnen de standaard functionaliteiten van de software
  • Ondersteuning bij het afstellen van uw TTP toestel conform het verbruiksmateriaal (incl firmwareupdates, …).
  • Assistentie bij issues die worden vastgesteld op het toestel
 • Technische dienst is telefonisch bereikbaar gedurende de actuele openingsuren.
 • Wij raden aan om geen acties / wijzigingen aan te brengen aan printers / installatie zonder Altec hiervan op de hoogte te stellen.

 

*Positie waar het serienummer van de printer is te vinden

A.CareID

 Dit nr is te vinden bij het openen van de printer langs de linkerzijde van de behuizing 

 

 

 


 

 

HOME  

UNBOXING   HARDWARE STARTUP   INSTALL LABELS & RIBBON   HOW TO USE   CLEANING   SUPPORT   MORE INFO  

 

Overige catalogen 

Het gamma aan labels is groot, zeer groot. Voor elke toepassing bestaan er heel wat specifieke labelreferenties voor de Altec printsystemen. Ook andere afdelingen binnen uw bedrijf kunnen het TTP-printsysteem inzetten voor hun eigen doeleinden.Voor elk type toepassing / afdeling bestaat er een gamma aan specifieke labels. Voor meer info over beschikbare labelmaterialen en de praktische toepassingen hierrond verwijzen we u graag door naar onze catalogi.

TTPCataloog   MaintenanceBrochure   Lockout / Tagout Brochure